al. Warszawska 31
20-803 Lublin
Poland
N° of Participants
50
Email
sekretariat@batory.lublin.pl
Fax
+4881 533 20 28
Phone
+4881 533 82 05
Website
www.plo.lublin.pl

Events

  1. Jak wychowywaæ w naszej szkole?