Al. Ks. Bp. Bursche 3
43-460 Wis³a
Poland
N° of Participants
300
Email
rez.wis@golebiewski.pl
Fax
+48 33 855-42-00
Phone
+48 33 855-47-00
Website
www.golebiewski.pl/wisla

Events

  1. Novartis 2006. Novartis to firma, w której wszyscy najlepsi chcieliby pracowaæ, a Ci, co w niej pracuj¹, to nie chc¹ z niej odejœæ. Co zrobiliœmy w latach 2004-2005, aby to osiagn¹æ?